Pozostałe osoby

 
Sortuj wg: Nazwisko i imię     Instytucja, funkcja
 
 • Popik Piotr - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Członek Zarządu
 • Kowalczuk Marzena - Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Dyrektor
 • Zielińska Barbara - Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Dyrektor
 • Walaszek Beata - Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Dyrektor
 • Rolnik Marcin - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Rolnik Marcin - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Brzóska Artur - Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Dąbrowski Krzysztof - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, Dyrektor
 • Masłowski Wiktor - Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SP. Z O.O., Prezes Zarządu
 • Gozdek Jerzy - "Centrum PRAHA" sp. z o.o., Prezes
 • Kwiatkowska Danuta - Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie, Dyrektor
 • Zawadzka Ewa - Kolegium Nauczycielskie w Radomiu, Dyrektor
 • Sieńczewska Małgorzata - Kolegium Nauczycielskie w Warszawie, Dyrektor
 • Ciężka Elżbieta - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, Dyrektor
 • Buczkowski Andrzej - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Radwan Artur - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Czubak Krzysztof - Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, p.o. Dyrektora
 • Węcławski Dariusz - Krajowy Ośrodek Mieszkalno- Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane(SM) w Dąbku, Dyrektor
 • Brzeski Piotr - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Dyrektor
 • Strzelecki Zbigniew - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Dyrektor
 • Kielan Aleksandra Barbara - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Dyrektor
 • Biszewski Zdzisław - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Dyrektor
 • Musiałczyk Jolanta - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Główny Specjalista
 • Krupa Barbara - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Kierownik
 • Pozorek Artur - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, p.o. Dyrektora
 • Ułanowska Lidia - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Kucharska Barbara - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Szczepański Norbert - Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Giza Waldemar - Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o., Prezes
 • Średziński Leszek - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Orgelbrand Jan - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Mencina Tomasz Witold - Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Rudzka Lidia - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Dyrektor
 • Mosiołek Anna - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, p.o. Dyrektora
 • Polaczyńska Beata - Mazowiecki Instytut Kultury, Dyrektor
 • Kamasa Andrzej - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Dyrektor
 • Królak Hubert Henryk - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Rasiński Jan - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Jaworski Lech Włodzimierz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Szymanik Tomasz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Sypuła Tomasz - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Średziński Leszek - Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Morżkowska Jolanta - Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Miazga Wojciech Jerzy - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Dyrektor
 • Staszewska Luiza - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Skura Tomasz - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Szczepański Norbert - "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica" Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Jaroszewska Hanna - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Kamasa Andrzej - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Izban Włodzimierz - Mazowiecki Teatr Muzyczny "Operetka" im. Jana Kiepury w Warszawie, Dyrektor
 • Ostrowski Zbigniew - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Dyrektor
 • Lewandowski Tomasz - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Dyrektor
 • Ostrowski Zbigniew Sławomir - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Dąbrowski Tomasz - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Dargiewicz Dorota - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie, Dyrektor
 • Milewska-Stasinowska Krystyna - Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim, Dyrektor
 • Wasilewska Joanna - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, Dyrektor
 • Zieleziński Adam - Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Dyrektor
 • Jaskot Maria Malina - Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, p. o. Dyrektora
 • Ruszczyc Ferdynand Bohdan - Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Dyrektor
 • Matuszewicz Andrzej - Muzeum Regionalne w Siedlcach, Dyrektor
 • Królik Janusz Bernardyn - Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, Dyrektor
 • Kochanowicz Roman - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Dyrektor
 • Jagodziński Tomasz - Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Dyrektor
 • Długoszewska-Nadratowska Hanna - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Dyrektor
 • Kołakowski Robert - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, p. o. Dyrektora
 • Postek Roman - Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Dyrektor
 • Ojrzanowski Jarosław - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie, Dyrektor
 • Kwiatkowski Jerzy Tadeusz - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu, Dyrektor
 • Kramarz Grzegorz - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, Dyrektor
 • Przesmycka-Baranek Marzenna - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Dyrektor
 • Daniluk Andrzej - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Dyrektor
 • Czyżewski Adam Zbigniew - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Dyrektor
 • Zając Tadeusz - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Zych Beata - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, Dyrektor
 • Młynarczyk Dariusz - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce, p.o. Dyrektora
 • Zambrzycka Marianna - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Dyrektor
 • Guzowski Włodzimierz - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, p.o. Dyrektora
 • Ślifirczyk Mirosław - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Dyrektor
 • Mazur Andrzej Roman - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Dyrektor
 • Kulis Barbara - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Dyrektor
 • Jaroszewska Hanna - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Dyrektor
 • Bochnia Tadeusz - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Dyrektor
 • Zięba Małgorzata - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, Dyrektor
 • Szczerbakow Paweł - Stacja Muzeum, Dyrektor
 • Kazimierska Joanna - Stacja Muzeum w Warszawie, Dyrektor
 • Szymański Marcin - Stacja Muzeum w Warszawie, Dyrektor
 • Kowalska-Kobus Elżbieta - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.- Członek Zarządu
 • Nasiadka Ilona - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
 • Rymuza Krzysztof - Szpital Kolejowy im. Dr Med. Włodzimierza Roeslera w Pruszkowie SPZOZ, Dyrektor
 • Gorczyński Andrzej - Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera Sp. z o.o., Członek Zarządu
 • Zaklika Jolanta - Szpital Mazowiecki w Garwolinie, sp. z o.o., Prezes Zarządu
 • Kaliński Józef - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 • Dębek Marta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
 • Klimaszewski Kazimierz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, Główny Specjalista
 • Młodawska Katarzyna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Piasecznie, Dyrektor
 • Twardy Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Płocku, Dyrektor
 • Glegoła Monika - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu
 • Kordziński Waldemar - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Dyrektor
 • Bartosz Jan - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Dyrektor Delegatury

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.