Komunikaty

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

2004.10.21 00:00 , aktualizacja: 2006.11.03 00:00

Informacja dotycząca składania wniosków Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do kolejnej edycji realizacji zadania p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” zgodnie z ustawą z dnia 27...

więcej o: Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Komunikat nr 10 dot. PAOW-B2

2004.09.27 00:00

W nawiązaniu do komunikatu nr 7 z 13 lipca 2004r (w części dotyczącej przyjmowania przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dokumentów dotyczących projektów zapisanych na liście rankingowej dla tzw. drugiej kolejności finansowania) oraz do późniejszych...

więcej o: Komunikat nr 10 dot. PAOW-B2

Komunikat nr 9 dotyczący PAOW-B2

2004.08.20 00:00

Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (WBWP) uprzejmie informuje, że Regionalny Komitet Sterujący uchwałą nr 21/2004 wyraził zgodę na podwyższenie wskaźnika procentowego współfinansowania projektów z PAOW-B2 do 42% dla wszystkich beneficjentów z Województwa...

więcej o: Komunikat nr 9 dotyczący PAOW-B2

Regionalna Lista Wysyłkowa - PAOW B2

2004.08.09 00:00 , aktualizacja: 2004.12.07 00:00

Aktualizacja z 06.12.2004 r.

więcej o: Regionalna Lista Wysyłkowa - PAOW B2

Komunikat nr 8 PAOW

2004.07.27 00:00

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy o Finansowaniu beneficjenci są zobowiązani do przesyłania comiesięcznych sprawozdań do WBWP z realizacji programu. Druki sprawozdań zamieszczone są przy Komunikacie Nr 2.

więcej o: Komunikat nr 8 PAOW

Komunikat Nr 7, PAOW- B2

2004.07.13 00:00

W nawiązaniu do treści poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że w przypadku Gmin i Powiatów w których rozstrzygnięto przetargi na remont/wyposażenie wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych, współfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów...

więcej o: Komunikat Nr 7, PAOW- B2

Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001–2006

2002.02.12 00:00

Samorząd województwa odpowiada za działania podejmowane w województwie na rzecz rozwoju, w tym programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie regionalnym. Zadanie to obejmuje przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju województwa oraz programu wojewódzkiego.

więcej o: Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001–2006

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.