Konsultacje społeczne

Konsultacje „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego”

2014.08.11 07:00 , aktualizacja: 2015.05.06 13:42

Autor: Dominik Antonowicz (NI), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego" (zwanego dalej "Planem transportowym").

 

"Plan transportowy" jest dokumentem wiodącym, określającym główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014–2030 w przewozach o charakterze wojewódzkim realizowane w ramach użyteczności publicznej. Celem "Planu transportowego" jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Mazowsza w sposób prowadzący do poprawy dostępności i spójności terytorialnej województwa.

 

Konsultacje przeprowadza się od 11 sierpnia do 1 września 2014 r.

 

Projekt "Planu transportowego" i Formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl.

 

Uwagi i wnioski do projektu "Planu transportowego" mogą być wnoszone do 1 września 2014 r.:

a)      pisemnie na adres: Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa*;

b)      na adres poczty elektronicznej: ;

c)      poprzez wypełnienie interaktywnego formularza konsultacji.

 

Projekt "Planu", wraz z Formularzem zgłaszania uwag, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

  • w Ciechanowie przy ul. Wodnej 1,

  • w Ostrołęce, przy ul. Piłsudskiego 38,

  • w Płocku, przy ul. Kolegialnej 19,

  • w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a,

  • w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4.

Dokument dostępny będzie w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy urzędu).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi złożone na Formularzu zgłaszania uwag, które wpłyną do siedziby  Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa do 1 września 2014 r.

 

* wysyłając korespondencję, obligatoryjnie należy podać nazwę podmiotu/imię nazwisko oraz adres siedziby podmiotu/zamieszkania.

 

„Administratorem zbieranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dane gromadzone są w celu rozpatrzenia uwag/wniosków w ramach prowadzonych konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa Mazowieckiego na podstawie art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Każdy wnioskodawca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także możliwość ich poprawiania. Zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.”

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1525 kB, Liczba pobrań: 492, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1493 kB, Liczba pobrań: 547, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 9441 kB, Liczba pobrań: 595, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 397 kB, Liczba pobrań: 715, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 42 kB, Liczba pobrań: 383, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1369

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.