Rok 2017

Decyzja Nr 80/17/PZ.Z z 31 sierpnia 2017 r. stwierdzająca z urzędu wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Metra Poland Aluminium sp. z o. o.

2017.08.31 13:40 , aktualizacja: 2017.08.31 13:51

DECYZJA Nr 80/17/PZ.Z Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), stwierdza się z urzędu wygaśnięcie decyzji Nr 45/08/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 24 września 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-39/08, udzielającej spółce Metra Poland Aluminium sp. z o. o.,Al. Katowicka 261, Urzut, 05-831 Młochów, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza30 m3, eksploatowanej na terenie wyżej wymienionego (ww.) Zakładu w miejscowości Urzut.

więcej o: Decyzja Nr 80/17/PZ.Z z 31 sierpnia 2017 r. stwierdzająca z urzędu wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Metra Poland Aluminium sp. z o. o.

Decyzja nr 75/17/PZ.Z z 23 sierpnia 2017 r. uchylająca pozwolenie zintegrowane Pani Beacie Kuskowskiej, prowadzącej działalność pod nazwą Ferma Drobiu Beata Kuskowska

2017.08.24 08:55 , aktualizacja: 2017.08.24 09:04

Decyzja nr 75/17/PZ.Z Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Kuskowskiej, prowadzącej działalność pod nazwą Ferma Drobiu Beata Kuskowska, Pełki 2, 09-320 Bieżuń,

więcej o: Decyzja nr 75/17/PZ.Z z 23 sierpnia 2017 r. uchylająca pozwolenie zintegrowane Pani Beacie Kuskowskiej, prowadzącej działalność pod nazwą Ferma Drobiu Beata Kuskowska

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.