Rok 2017

Decyzja nr 42/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla Zofii Koźlakiewicz

2017.06.22 12:35 , aktualizacja: 2017.08.28 11:58

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Pani Zofii Koźlakiewicz,(ukryte dane osobowe) udziela się pozwolenia zintegrowanego Pani Zofii Koźlakiewicz (ukryte dane osobowe) (REGON 146052788, NIP 5691873873), na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1464000 sztuk/cykl i zdolności produkcyjnej 10248000 sztuk drobiu/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski i określa się następujące warunki pozwolenia:

więcej o: Decyzja nr 42/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla Zofii Koźlakiewicz

Postanowienie z dnia 19 czerwca 2017 r. uzupełniające decyzję Nr 37/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2017.06.19 15:00 , aktualizacja: 2017.06.20 16:08

Na podstawie art. 111 § 1a ustawy z 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 201 ust. 1 oraz art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2017 r. poz. 519, z późn. zm.),

więcej o: Postanowienie z dnia 19 czerwca 2017 r. uzupełniające decyzję Nr 37/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Decyzja nr 43/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla AWAS-Serwis sp. z o. o.

2017.06.19 14:45 , aktualizacja: 2017.06.20 10:45

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa zmienia się decyzję nr 31/09/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 maja 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, udzielającą AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa (REGON: 017405910, NIP: 521-31-77-038), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr 15/11/PŚ.Z z 17 lutego 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 (sprostowaną postanowieniem z 8 marca 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08), nr 165/12/PŚ.Z z 11 grudnia 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-95/08, nr 76/13/PŚ.Z z 6 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, nr 42/14/PŚ.Z z  17 kwietnia 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 oraz nr 317/15/PŚ.Z z 17 listopada 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-95/08, w następujący sposób:

więcej o: Decyzja nr 43/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla AWAS-Serwis sp. z o. o.

Decyzja nr 39/17/PZ.Z z 6 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. raugutta 33, 09-200 Sierpc

2017.06.13 12:05 , aktualizacja: 2017.06.21 08:34

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc,

więcej o: Decyzja nr 39/17/PZ.Z z 6 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. raugutta 33, 09-200 Sierpc

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.