MIAS MAZOWSZE 2020

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – Komunikat nr 3

2020.07.15 13:25 , aktualizacja: 2020.09.01 14:47

Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w terminie do dnia 30 września 2020 r., zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 10) będzie skutkować naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 października 2020 r. włącznie do dnia przesłania przez Beneficjenta ww. formularza Sprawozdania końcowego włącznie.

więcej o: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – Komunikat nr 3

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – komunikat nr 2 (rozstrzygnięcie)

2020.06.24 13:00 , aktualizacja: 2020.09.01 14:47

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

więcej o: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – komunikat nr 2 (rozstrzygnięcie)

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.