Uchwały zarządu

Nr 2210/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Makowskiprzeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej. więcej

Nr 2209/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie skierowania do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki. więcej

Nr 2208/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2007 - 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2207/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogadanowicza w Warszawie. więcej

Nr 2206/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 2205/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. więcej

Nr 2204/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. więcej

Nr 2203/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2202/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. więcej

Nr 2201/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.