Uchwały zarządu

Nr 2190/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na „Dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, modernizację oprogramowania, prace wdrożeniowe, szkolenia użytkowników oraz opracowanie danych tematycznych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej

Nr 2189/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Prace projektowe MSIP - GPW” w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej

Nr 2188/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.