Uchwały zarządu

Nr 2220/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2/5258 do porozumienia nr KU/002/B/165/07/2510 z dnia 14 czerwca 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. więcej

Nr 2219/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. więcej

Nr 2218/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. więcej

Nr 2217/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. więcej

Nr 2216/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. więcej

Nr 2215/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. więcej

Nr 2214/86/07 z dn. 23-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Teatrowi Żydowskiemu im. E.R. i Idy Kamińskich w Warszawie. więcej

Nr 2213/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” o współorganizacji wyjazdu reprezentanta Mazowsza – grupy „Pół słowem pół gestem” na VI Międzynarodowy Integracyjny Teatralny Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w dniach 21 - 27 października 2007 r. oraz przeznaczenia środków na realizację porozumienia. więcej

Nr 2212/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera, dotyczącego współorganizacji wystawy fotograficznej Głos dawnej Warszawy zawsze młody – The ever young voice of old Warsaw oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2211/86/07 z dn. 23-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wydawnictw, informatorów, przewodników wręczanych jako nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.