Uchwały zarządu

Nr 2315/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. więcej

Nr 2314/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sokołowskim Ośrodkiem Kultury dotyczącego współorganizacji „Zaduszek Jazzowych” w Sokołowie Podlaskim oraz wydatkowanie środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2313/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miejskim Domem Kultury w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie współorganizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Wirujący Krąg” oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2312/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego, dotyczącego współorganizacji II Płockiego Balu Niepodległościowego oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2311/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Warszawskiej Opery Kameralnej na realizację zadania: „XXVI Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy Ad Hymnos ad Cantus ”. więcej

Nr 2310/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr KP.ZP/U-335-333/07 z dnia 24 września 2007 r. zawartej z agencją tłumaczeń Skrivanek Sp. z o.o., na wykonanie pisemnych tłumaczeń wydawnictw promujących Województwo Mazowieckie. więcej

Nr 2309/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie „Regionalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy”. więcej

Nr 2308/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych z tytułu pełnienia funkcji opiekuna roku oraz z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu dla p. Elżbiety Ciężkiej dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie. więcej

Nr 2307/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, modernizację oprogramowania, prace wdrożeniowe, szkolenia użytkowników oraz opracowanie danych tematycznych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej

Nr 2306/89/07 z dn. 06-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.