Uchwały zarządu

Nr 2338/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu konferencji dla kadry kierowniczej oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniach 15 - 16 listopada 2007 r. na temat „Europejskie Projekty Edukacyjne na Mazowszu”. więcej

Nr 2337/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok”. więcej

Nr 2336/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup piłek, odzieży sportowej, toreb siatkowych na piłki i toreb sportowych oraz wydatkowania środków z przeznaczeniem na ich zakup. więcej

Nr 2335/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup piłek, odzieży sportowej, siatek na piłki oraz toreb sportowych wręczanych jako nagrody na imprezach sportowych w 2007 r. więcej

Nr 2334/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2008 roku. więcej

Nr 2333/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 11 A. więcej

Nr 2332/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wypowiedzenia opłaty rocznej i stawki procentowej oraz ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 26. więcej

Nr 2331/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Województwa Mazowieckiego na dzień 30 września 2007 r. więcej

Nr 2330/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny zestawów komputerowych wraz z drukarkami, na rzecz samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2329/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie częściowego pokrycia kosztów Konferencji naukowej pt. „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej” organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2007 r. w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.