Uchwały zarządu

Nr 2348/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do porozumienia nr KU/002/B/16/07/1202 z dnia 10 kwietnia 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej, realizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie. więcej

Nr 2347/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 2346/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia powstania Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce oraz wydatkowania środków na ten cel. więcej

Nr 2345/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z obowiązku przeprowadzenia przetargu na zbycie kriostatu manualnego Mikroton AS-0620. więcej

Nr 2344/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie udzielenia dotacji Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie. więcej

Nr 2343/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2342/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2341/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. więcej

Nr 2340/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2339/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.