Uchwały zarządu

Nr 2328/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”. więcej

Nr 2327/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego przekazania Ośrodków Doradztwa Rolniczego do kompetencji samorządów województw. więcej

Nr 2326/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie dotyczącego współorganizowania na terenie Województwa Mazowieckiego 21 szkoleń nt. „Bezpieczeństwo żywności – obowiązki prawne i praktyka dla całego łańcucha gospodarki żywnościowej”. więcej

Nr 2325/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych z logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. więcej

Nr 2324/90/07 z dn. 13-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej związanych z realizacją umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR 2004 – 2006. więcej

Nr 2323/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego
w Gostyninie. więcej

Nr 2322/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie. więcej

Nr 2321/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie aktu notarialnego dotyczącego udzielenia upoważnienia do objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej

Nr 2320/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 18.781 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. więcej

Nr 2319/90/07 z dn. 13-11-2007

w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.