Uchwały zarządu

Nr 2391/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przekształcenia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. więcej

Nr 2390/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie zakupu usługi reklamowej w związku z organizacją imprezy pt. „Liderzy Regionu 2007”. więcej

Nr 2389/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie skargi Pana Janusza Baranowskiego, z dnia 20 sierpnia 2007 r. odnośnie prowadzonego leczenia stomatologicznego przez Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. więcej

Nr 2388/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2387/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Siennie działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. więcej

Nr 2386/92/07 z dn. 22-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania niektórych zadań Województwa Mazowieckiego do realizacji Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2385/92/07 z dn. 22-11-2007

uchylająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR 2004 - 2006 i współpracy w tym zakresie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2384/92/07 z dn. 22-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2383/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu w sprawie współorganizacji koncertu kolęd pt. „Bogu chwała, ludziom pokój” i wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2382/92/07 z dn. 22-11-2007

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, dotyczącego współorganizacji imprezy pn. Jarmark Bożonarodzeniowy – Wigilia Mazowiecka. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.