Uchwały zarządu

Nr 2701/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie wniesienia autopoprawki do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla Projektu „Samorządowy program finansowania rozwoju infrastruktury Mazowsza na bazie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.” i zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego podpisanego między Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. a Deutsche Bankiem AG. więcej

Nr 2700/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rząśnik. więcej

Nr 2699/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Laski. więcej

Nr 2698/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borawe. więcej

Nr 2697/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce. więcej

Nr 2696/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie aneksu do umowy dotyczącej dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gończyce. więcej

Nr 2695/102/07 z dn. 20-12-2007

w sprawie wydatkowania środków finansowych i zawarcia umów z gminami Korczew i Tarczyn na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2694/102/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych i zawarcia umów z gminami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2693/102/07 z dn. 20-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.