Uchwały zarządu

Nr 1859/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim dotyczącego promocji Mazowsza podczas X Mistrzostw Polski Formacji Kawaleryjskich oraz V Rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego Porozumienia. więcej

Nr 1858/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Radzanów dotyczącego współorganizacji Radzanowskiego Festynu Ludowego oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1857/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Zarządem Okręgowym w Warszawie Polskiego Związku Łowieckiego dotyczącego współorganizacji VII Międzynarodowego Mazowieckiego Konkursu Sygnalistów
i Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.
więcej

Nr 1856/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie umowy z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym z siedzibą
w Warszawie dotyczącej opracowania analizy strategicznej, programu restrukturyzacyjno - naprawczego i strategii w formie biznes planu
dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
więcej

Nr 1855/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). więcej

Nr 1854/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o. o. więcej

Nr 1853/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku. więcej

Nr 1852/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku. więcej

Nr 1851/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

Nr 1850/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.