Uchwały zarządu

Nr 1849/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadań związanych z obsługą projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. więcej

Nr 1848/264/09 z dn. 21-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. więcej

Nr 1847/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia i aneksów dotyczących utrzymania wód i odtworzenia koryta Kanału Bródnowskiego na długości 10,9 km położonego na terenie m. st. Warszawy. więcej

Nr 1846/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno – szkoleniowego podczas Dni Szreńska dla rolników i samorządowców z terenu powiatu mławskiego
nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia oraz organizacji stoiska informacyjno - konsultacyjnego dla producentów rolnych.
więcej

Nr 1845/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno – szkoleniowego podczas
V Święta Papryki w Klwowie dla rolników i samorządowców z terenu powiatu przysuskiego nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia oraz organizacji stoiska konsultacyjnego i promocyjnego dla mazowieckich grup producenckich - papryka.
więcej

Nr 1844/264/09 z dn. 21-07-2009

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi wykonania elementów systemu informacji wizualnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. więcej

Nr 1843/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie zakupu usługi wykonania materiałów biurowych stanowiących element wizualny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. więcej

Nr 1842/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów i aneksów do umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z beneficjentami „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami (SIWRM 2008). więcej

Nr 1841/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie ogłoszenia konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
i przyjęcia regulaminu.
więcej

Nr 1840/264/09 z dn. 21-07-2009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Siedleckim dotyczącego konkursu „Najciekawszy Produkt Regionalny” oraz pokazu kulinarnego współorganizowanych w ramach imprezy
„IV Mazowiecki Festiwal Produktów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych”
w Mościbrodach w dniu 16 sierpnia 2009 r.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.