Uchwały zarządu

Nr 215/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 9 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007
- 2013.
więcej

Nr 214/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zatwierdzenia listy nr 3 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków
dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 213/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 8 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007
- 2013.
więcej

Nr 212/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów znajdujących
się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III \"Regionalny system transportowy\", Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.
więcej

Nr 211/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 11 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 210/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 10 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 209/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego – „Budowa Pawilonu Ginekologiczno
- Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VII \"Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego\", Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”.
więcej

Nr 208/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 207/321/10 z dn. 02-02-2010

uchylająca uchwałę w sprawie Zasad realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013.
więcej

Nr 206/321/10 z dn. 02-02-2010

w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.