Uchwały zarządu

Nr 974/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów organizacji Specjalnego Koncertu pt. „Fryderyk Chopin – pierwszy jazzman Europy”, realizowanego przez Fundację Jazz Jamboree w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.

więcej

Nr 973/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach oraz na nośnikach wielkoformatowych na terenie Województwa Mazowieckiego dla projektu ♥ Chopin. Mazowieckie Wibracje 2010 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 972/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na koordynacji i nadzorze wykonawczym oraz obsłudze PR nad projektem ♥ Chopin. Mazowieckie Wibracje 2010.

więcej

Nr 971/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
a STX Records dotyczącego promocji Mazowsza poprzez współorganizację ceremonii wręczenia Fryderyków 2010, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2010 r. w Teatrze Polskim w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 970/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Gminą Miasta Radom dotyczącego promocji Województwa Mazowieckiego przez Zespół Szkół Samochodowych podczas Turnieju Koszykówki w Pieresławiu - Federacja Rosyjska.

więcej

Nr 969/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z Domem Kultury „PRAGA” w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i umowy zawartej z Anitą Barbarą Wojtalewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: A.M. Promocja Anita Barbara Wojtalewska, w sprawie współorganizacji Festiwalu „Nowa Muzyka Żydowska”.

więcej

Nr 968/348/10 z dn. 18-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie współorganizacji wizyty studyjnej czterech dziennikarzy z Niemiec odbywającej się w dniu 4 lutego 2010 r.

więcej

Nr 967/348/10 z dn. 18-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych na terenie Województwa Mazowieckiego w 2010 roku.

więcej

Nr 966/348/10 z dn. 18-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konkursu Chopin.Open
w ramach realizacji autorskiego projektu przygotowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na Rok Chopinowski 2010.

więcej

Nr 965/348/10 z dn. 18-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na wynajem budynku administracyjnego przy ul. Brzeskiej 12
w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.