Uchwały zarządu

Nr 964/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na dokonaniu podziału nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

więcej

Nr 963/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza z obowiązku przeprowadzenia trybu przetargu przy wynajmie pomieszczeń na I piętrze w Budynku F przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie.

więcej

Nr 962/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na wynajęcie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 10 w budynku przy ul. Partyzantów 6                            w Pruszkowie.

więcej

Nr 961/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się
w budynkach nr 7 i 8 na Osiedlu Zalesie w Gostyninie oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 960/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kozienicach
przy Al. Gen. Sikorskiego 9 oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 959/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie do wydania nieruchomości.

więcej

Nr 958/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku dotyczącej określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej położonej w Płocku przy
ul. Gałczyńskiego 28 i ul. Łukaszewicza.

więcej

Nr 957/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.w dniu 24 maja 2010 r.

więcej

Nr 956/348/10 z dn. 18-05-2010

uchylająca uchwały w sprawie upoważnień do wykonywania wszelkich czynności
w ramach przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

więcej

Nr 955/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.