Uchwały zarządu

Nr 944/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

więcej

Nr 943/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

więcej

Nr 942/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

więcej

Nr 941/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn. „Zakup usługi dostarczenia, zainstalowania oraz serwisowania systemu informatycznego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji”.

więcej

Nr 940/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Wysokie kompetencje kadry oświatowej kluczem do sukcesu ucznia i słuchacza ZS Nr 3 oraz CKU w Wyszkowie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ‑ Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ‑ Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik ‑ Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

więcej

Nr 939/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej opiniowania materiałów opracowanych przez Wykonawcę umowy nr 28/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.

więcej

Nr 938/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie nieodpłatnego użyczenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii mienia ruchomego.

więcej

Nr 937/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur związanych z obsługą zadań delegowanych samorządom województw w ramach PROW 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 936/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie pokrycia kosztów organizacji cyklu szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 poświęconych zasadom rozliczania wniosków o płatność oraz procedurze weryfikacji postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych.

więcej

Nr 935/348/10 z dn. 18-05-2010

w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 4 maja do 30 czerwca 2009 roku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.