Uchwały zarządu

Nr 1393/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1392/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie.

więcej

Nr 1391/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Łosickiem dotyczącego promocji Mazowsza podczas XII Festynu Nadbużańskiego w Serpelicach oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1390/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego podczas wydarzenia kulturalno – promocyjnego „Summer Fest”, które odbędzie się w siedzibie przedstawicielstwa Saksonii-Anhalt w Brukseli.

więcej

Nr 1389/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku.

więcej

Nr 1388/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu turystyki w 2011 roku.

więcej

Nr 1387/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

więcej

Nr 1386/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Województwa Mazowieckiego w symbolice 2. Pułku Saperów w Kazuniu Nowym.

więcej

Nr 1385/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zakupu pakietu usług promujących Województwo Mazowieckie podczas Mistrzostw Europy Grand Prix Polski 2011.

więcej

Nr 1384/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zakupu spektaklu muzycznego „Piosenka w drodze do niepodległości”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.