Uchwały zarządu

Nr 1373/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2010 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od 16 sierpnia 2010 roku do 10 września 2010 roku.

więcej

Nr 1372/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1371/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na 2012 rok, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 1370/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011.

więcej

Nr 1369/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZiPS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla pracowników Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Instytucji Pośredniczących II stopnia, w roku 2011 przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 1368/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.