Uchwały zarządu

Nr 1383/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie zakupu 150 egzemplarzy dwupłytowego albumu CD: „Kraj Rodzinny” – ZTL „Pruszkowiacy” w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który zostanie przeznaczony na rzecz upowszechniania kultury i sztuki na Mazowszu.

więcej

Nr 1382/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Glinojeck w sprawie współorganizacji „XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów - Glinojeck 2011” oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia

więcej

Nr 1381/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Dzielnicą Bielany m. st. Warszawy dotyczącego współorganizacji projektu pn.: „Kino plażowe na Bielanach” oraz wydatkowania środków na realizację porozumienia.

więcej

Nr 1380/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Korczew w sprawie współorganizacji imprezy plenerowej „Zielony Korczew” oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1379/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie pokrycia kosztów organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy na terenie południowego Mazowsza.

więcej

Nr 1378/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie wydatkowania środków na pokrycie kosztów organizacji i obsługi spotkania w sprawie podpisania Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

więcej

Nr 1377/60/11 z dn. 05-07-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

więcej

Nr 1376/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1375/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1374/60/11 z dn. 05-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, dla Działania: 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.