Uchwały zarządu

Nr 2159/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

więcej

Nr 2158/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 2157/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu odnawialnego zaciąganego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 2156/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod firmą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 2155/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 2154/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na użyczenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Cieszyńskiej 8 w Otwocku

więcej

Nr 2153/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na użyczenie gruntu zlokalizowanego w Przysusze przy ul. Jana Pawła II pod budowę chodnika na rzecz Miasta i Gminy Przysucha

więcej

Nr 2152/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 22/NI-IT-I/W/13 zawartej w dniu 17 października 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej na świadczenie usługi doradczo – konsultacyjnej na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2151/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na podjęcie czynności zmierzających do wydzierżawienia w trybie przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie

więcej

Nr 2150/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie przyjęcia od Powiatu Łosickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.