Uchwały zarządu

Nr 2149/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie przyjęcia od Miasta i Gminy Łosice pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice

więcej

Nr 2148/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie przyjęcia od Gminy Jaktorów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/ użytkowania dróg wojewódzkich” w związku z realizacją zadania „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice – Kolonia Gmina Jaktorów”

więcej

Nr 2147/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie zakupu usługi  polegającej na sporządzeniu dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg na terenie miast: Ostrołęki i Siedlec, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

więcej

Nr 2146/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego na lata 2013 - 2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku

więcej

Nr 2145/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie na obszarze obwodu łowieckiego polnego

więcej

Nr 2144/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wzoru i terminu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2013 rok otrzymanej przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2143/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureatom VII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia

więcej

Nr 2142/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji VII Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2141/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego poprzez udział drużyny piłki nożnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w VII Ogólnopolskim Mazurskim Samorządowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”

więcej

Nr 2140/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.