Uchwały zarządu

Nr 652/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 651/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 650/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej III kadencji spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

więcej

Nr 649/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 648/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 420872W Klimowizna – Ruchna i nr 420873W Węgrów - Karolew oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 4229W, położonych na terenie miasta Węgrów

więcej

Nr 647/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przekazania Miastu Sierpc destruktu asfaltowego pozyskanego w trakcie frezowania drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 83+432 do km 84+432

więcej

Nr 646/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przekazania Gminie Osieck drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Grabianka

więcej

Nr 645/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Pruszkowa zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej na odcinku od km 20+015 do km 20+220 w Pruszkowie

więcej

Nr 644/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie rozwiązania Umowy Ramowej z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w zakresie kultury w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. oraz Umowy Rocznej Nr 1/KP/DU/III./3031.3/D/2015 z dnia 19 maja 2015 r. zawartych z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

więcej

Nr 643/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia parowozu wąskotorowego będącego w posiadaniu Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.