Uchwały zarządu

Nr 632/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przystąpienia do XV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszą potrawę regionalną i na najlepszy regionalny produkt żywnościowy - etap regionalny na Mazowszu

więcej

Nr 631/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

więcej

Nr 630/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku

więcej

Nr 629/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 628/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 627/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 626/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039

więcej

Nr 625/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok

więcej

Nr 624/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

więcej

Nr 623/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie rozłożenia na raty oraz odmowy umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od M. i A. małżonków Ł.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.