Uchwały zarządu

Nr 642/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Ave dotyczącego współpracy w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w ramach tegorocznych Obchodów Roku Księdza Jana Twardowskiego na Mazowszu

więcej

Nr 641/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL

więcej

Nr 640/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

więcej

Nr 639/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzanie przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu Województwa Mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

więcej

Nr 638/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej III kadencji spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

więcej

Nr 637/43/15 z dn. 26-05-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 636/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w Priorytetach: I i IV oraz III i IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

więcej

Nr 635/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 634/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 12/2015/RF-RPO-II.433.1.3.2014.RM Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r.

więcej

Nr 633/43/15 z dn. 26-05-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy delegowania zadań Agencji płatniczej do Samorządu Województwa Mazowieckiego na okres programowania 2014 – 2020 w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.