Uchwały zarządu

Nr 786/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płońskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku

więcej

Nr 785/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 784/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach do zadania: „Doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach”, w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

więcej

Nr 783/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 782/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Sztuki Landu Sachsen – Anhalt w Halle TEKI „Indywidualności Polskie” autorstwa Krzysztofa Gierałtowskiego

więcej

Nr 781/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 780/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Radomiu

więcej

Nr 779/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej

Nr 778/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

więcej

Nr 777/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY)

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.