Uchwały zarządu

Nr 854/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 853/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, dla naborów planowanych do uruchomienia w III kwartale 2015 r. oraz dla Działania 11.1 Pomoc techniczna

więcej

Nr 852/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zawarcia umów o współpracy przy realizacji VII edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”

więcej

Nr 851/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie przeprowadzenia VII edycji konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 850/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną terenu w gminie Wyszków – Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 849/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie złożenia wniosku do Miasta Stołecznego Warszawy o ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomości położonej w rejonie ul. Ciołka, ul. Ożarowskiej, ul. Deotymy w Warszawie

więcej

Nr 848/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zrzeczenia się uprawnienia przysługującego Województwu Mazowieckiemu z tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu, obciążającej nieruchomość położoną w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego

więcej

Nr 847/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Garwolinie, przy Al. Legionów, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej

Nr 846/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Obrońców 31 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 845/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 100 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.