Uchwały zarządu

Nr 844/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Edwarda Słońskiego 6 w Piastowie

więcej

Nr 843/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z umieszczaniem urządzeń służących utrzymaniu dróg wojewódzkich na nieruchomości osób trzecich, których posadowienie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania drogi

więcej

Nr 842/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

więcej

Nr 841/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok, w części której dysponentem jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

więcej

Nr 840/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a „Wydawnictwem Unitex” Sp. z o.o. dotyczącego wydania albumu fotograficznego o Województwie Mazowieckim

więcej

Nr 839/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Województwa Mazowieckiego na stronie internetowej Izby Celnej w Warszawie

więcej

Nr 838/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 837/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

więcej

Nr 836/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Kompetencji oraz Regionalnych Centrów Kompetencji tworzonych w ramach realizacji projektu pt.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”

więcej

Nr 835/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.