Uchwały zarządu

Nr 1429/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie zatwierdzenia treści umowy dotacji celowej Nr 1/2015r/RPO/17

więcej

Nr 1428/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Michałowice na dysponowanie częścią nieruchomości na cele budowlane w związku z planowaną inwestycją na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1427/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Gminie Michałowice na udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. nr 134/3 z obrębu Opacz Kolonia

więcej

Nr 1426/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie użyczenia udziału przypadającego Województwu Mazowieckiemu w nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Pułaskiego 9 na rzecz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

więcej

Nr 1425/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 34

więcej

Nr 1424/89/15 z dn. 27-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 33 w Ciechanowie na rzecz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Warszawie

więcej

Nr 1423/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaktorów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinkach od granicy z gminą Grodzisk Maz. (km 38+413) do skrzyżowania z ul. Alpejską (km 38+645) m. Chylice Kolonia oraz od skrzyżowania z ul. Potockiego w m. Jaktorów (km 40+190) do granicy z gminą Żyrardów (km 46+145)

więcej

Nr 1422/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1421/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1420/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.