Uchwały zarządu

Nr 1419/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1418/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1417/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1416/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na użyczenie pomieszczeń na IV i V piętrze w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na rzecz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 1415/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności

więcej

Nr 1414/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o.

więcej

Nr 1414/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o.

więcej

Nr 1413/89/15 z dn. 27-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1412/89/15 z dn. 27-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma cyfrowa e-usług” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1411/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie aktualizacji „Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.