Uchwały zarządu

Nr 1410/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie przejęcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny

więcej

Nr 1409/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny

więcej

Nr 1408/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny oraz przyjęcia projektu aktu przekształcenia

więcej

Nr 1407/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 października 2015 r. znak DZF.IV.0251.179.2015.IK.4  utrzymującą w części w mocy decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 2 czerwca 2015 r. Nr 51/2105/WKP-P/6/2014 dotyczącą zwrotu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego części przyznanego dofinansowania dotyczącego projektu nr POKL.08.02.02-14-001/09 pt.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 1406/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie zaopiniowania przez IZ RPO 2014 – 2020 „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020+” w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1405/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1404/89/15 z dn. 27-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1403/89/15 z dn. 27-10-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1402/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw

więcej

Nr 1401/89/15 z dn. 27-10-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w zakresie podpisania porozumienia dotyczącego współdziałania stron na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Zagożdżonki i umożliwienia przejazdu przez międzywale rzeki w miejscowości Świerże Górne z zachowaniem naturalnych środowisk istniejącego życia biologicznego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.