Uchwały zarządu

Nr 1461/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie deklaracji partnerstwa w projekcie RUMOBIL w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków programu Interreg Central Europe
 

więcej

Nr 1460/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie przekazania Gminie Jastrząb destruktu asfaltowego pozyskanego podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 57+188 do km 58+166 w miejscowości Lipienice

więcej

Nr 1459/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 722 w miejscowości Lesznowola na odcinku od km 24+330 do km 24+481 na terenie gminy Grójec

więcej

Nr 1458/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Krzysztofa Filińskiego – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu projektu „Internet dla Mazowsza”, do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w wszelkich sprawach związanych z wpisem Województwa Mazowieckiego do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, w postepowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w tym do wykonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z dokonaniem przedmiotowego wpisu, jego zmianą lub aktualizacją oraz będących następstwem jego dokonania

więcej

Nr 1457/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie przyjęcia kryterium regionalnego oceny operacji do Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1456/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powołania dwóch członków Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum I kadencji

więcej

Nr 1455/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powierzenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie części zadań związanych z obsługą, realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

więcej

Nr 1454/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powierzenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie części zadań związanych z obsługą, realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 1453/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 1452/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołęka przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.