Uchwały zarządu

Nr 1451/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na przystąpienie do projektu „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 1450/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1449/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1448/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie powierzenia Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego
 

więcej

Nr 1447/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 9.2.1]

więcej

Nr 1446/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 

więcej

Nr 1445/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1444/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1443/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na lata 2012 – 2015, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1442/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.