Uchwały zarządu

Nr 1441/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 30/2015/RF-I-SE.433.1.1.2015.AD z dnia 10 września 2015 r.

więcej

Nr 1440/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Brzeskiemu, pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 1439/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw

więcej

Nr 1438/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wycofania spod obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw

więcej

Nr 1437/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.01.01-14-015/12 pt.: „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Województwo Mazowieckie/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

więcej

Nr 1436/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie zbycia pięciu samochodów osobowych

więcej

Nr 1435/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 1434/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 1433/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

więcej

Nr 1432/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.