Uchwały zarządu

Nr 1505/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach przekazywanych do Instytucji Certyfikującej

więcej

Nr 1504/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1503/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1502/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2008 – 2015 projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

więcej

Nr 1501/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1500/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1499/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zatwierdzania Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1498/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania rozstrzygnięć w przedmiocie odwołań wnoszonych do Instytucji Pośredniczącej od negatywnego rozpatrzenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia protestów w związku z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 1497/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zatwierdzania Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

więcej

Nr 1496/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zatwierdzania Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.