Uchwały zarządu

Nr 1485/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej przy ul. Siennej 60 / Śliskiej 51 w Warszawie

więcej

Nr 1484/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1483/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Armii Krajowej od km 37+075 do km 38+045 w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 1482/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinkach od zjazdu z autostrady A2 (km 33+948) do skrzyżowania z ul. Żydowską (km 37+048) w Grodzisku Mazowieckim oraz od skrzyżowania z ul. Kościuszki (km 39+110) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 – ul. Żyrardowską (km 40+133) w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 1481/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinkach od granicy z gminą Milanówek (km 33+015) do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej (km 34+703) w Grodzisku Mazowieckim oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 – ul. Chełmońskiego (km 35+264) w Grodzisku Mazowieckim do granicy z gminą Jaktorów (km 38+413)

więcej

Nr 1480/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowego szkolenia dla beneficjentów działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1479/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pod nazwą Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

więcej

Nr 1478/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w tym dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego w ramach przygotowania i realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”

więcej

Nr 1477/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie upoważnienia do podpisania, w imieniu Województwa Mazowieckiego, wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: o promesę dotacji i o dotację na sfinansowanie zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu”, umowy o udzielenie dotacji oraz upoważnienia do podpisywania korespondencji w tej sprawie

więcej

Nr 1476/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora ds. finansowych – głównego księgowego Warszawskiej Opery Kameralnej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.