Uchwały zarządu

Nr 1551/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 (lokal niemieszkalny), w budynku położonym przy ul. Świerczewo 2 w Przasnyszu

więcej

Nr 1550/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Struga 86, w Radomiu

więcej

Nr 1549/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na zawarcie kolejnej umowy najmu boiska hali sportowej

więcej

Nr 1548/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody Bursie Regionalnej w Ostrołęce na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 9a w Ostrołęce z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika w Ostrołęce

więcej

Nr 1547/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie na wynajem i dzierżawę powierzchni zlokalizowanych przy ul. Woronicza 19 w Warszawie

więcej

Nr 1546/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecka Spółka Taborowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1545/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1544/95/15 z dn. 17-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

więcej

Nr 1543/95/15 z dn. 17-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego  Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1542/95/15 z dn. 17-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na lata 2012 – 2015, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.