Uchwały zarządu

Nr 1654/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Owczarnia gmina Brwinów przy ul. Żółwińskiej i Łokietka, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1653/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Polnej w Stanisławowie

więcej

Nr 1652/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Otwocku  przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2 i 4 w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

więcej

Nr 1651/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Serce Marka” drewna pozyskanego z wycinki drzew w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 6+350 do km 10+750 na terenie gminy Gzy

więcej

Nr 1650/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przekazania Gminie Mokobody kostki betonowej pozyskanej podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 0+756 do km 1+600 w Mińsku Mazowieckim

więcej

Nr 1649/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przekazania Gminie Korczew destruktu asfaltowego pozyskanego podczas remontów i przebudów dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 1648/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na użyczenie części powierzchni dachu budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy

więcej

Nr 1647/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do prowadzenia korespondencji związanej z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

więcej

Nr 1646/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach realizacji projektu mobilności ponadnarodowej pn.: „Job Destination Europe” (Europa docelowym miejscem pracy)

więcej

Nr 1645/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie Aneksu Nr 4 i Aneksu nr 5 do Umowy o Finansowanie z dnia 15 lipca 2011 r. zawartej między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Instytucją Zarządzającą RPO WM

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.