Uchwały zarządu

Nr 933/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 932/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na zawarcie umowy dzierżawy ogródka przydomowego

więcej

Nr 931/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonych w Pruszkowie przy ul. Sadowej 13 i ul. Sadowej 15

więcej

Nr 930/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Goworowie przy ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, dokonanej przez Województwo Mazowieckie na rzecz Gminy Goworowo

więcej

Nr 929/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie przekazania Miastu Sierpc destruktu asfaltowego

więcej

Nr 928/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie upoważnienia Zbigniewa Ostrowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do realizacji projektów drogowych wymienionych w Wykazie zintegrowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 927/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy Brwinów darowizny nieruchomości położonych na terenie Brwinowa przeznaczonych  pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 720

więcej

Nr 926/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

więcej

Nr 925/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16, Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 924/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15, Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.