Uchwały zarządu

Nr 893/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 892/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.

więcej

Nr 891/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie

więcej

Nr 890/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki  Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 889/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 888/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 887/159/16 z dn. 13-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej

Nr 886/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego z Wojewodą Mazowieckim umowy wykonawczej o finansowanie w 2016 roku środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

więcej

Nr 885/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie nadania Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie imienia dr Andrzeja Krocina

więcej

Nr 884/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.