Uchwały zarządu

Nr 977/160/16 z dn. 20-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2016 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 976/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 975/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 974/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039

więcej

Nr 973/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 972/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., z siedzibą w Zagórzu k. Warszawy na wydzierżawienie Firmie Orange Polska S.A. części działki Nr 6/02 o pow. 144,00 m², położonej w Zagórzu k. Warszawy, gm. Wiązowna

więcej

Nr 971/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 970/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Nr 969/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 968/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.