Uchwały zarządu

Nr 967/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej ze środków Gminy Kozienice na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000÷10+000, 11+000÷17+080, gm. Kozienice”

więcej

Nr 966/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie do podpisania w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy zawieranej z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin – Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m. st. Warszawa” realizowanego w 2016 roku z rezerwy celowej budżetu państwa oraz do dokonywania w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego innych czynności związanych z realizacją tej umowy w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

więcej

Nr 965/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 964/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie

więcej

Nr 963/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej

Nr 962/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach

więcej

Nr 961/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu

więcej

Nr 960/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku

więcej

Nr 959/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce

więcej

Nr 958/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.