Uchwały zarządu

Nr 1834/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów własnych realizowanych w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1833/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

więcej

Nr 1832/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowych na stanowiska ordynatorów: Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

więcej

Nr 1831/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2017 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 1830/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1829/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na wynajem pomieszczeń

więcej

Nr 1828/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1827/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie na zawarcie umowy najmu części wypożyczalni

więcej

Nr 1826/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu pracowni praktycznej nauki zawodu znajdującej się w budynku przy ulicy Młynarskiej 17 w Siedlcach

więcej

Nr 1825/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Pionki destruktu asfaltowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.