Uchwały zarządu

Nr 1814/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu białobrzeskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”

więcej

Nr 1813/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legionowskiego na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2026”

więcej

Nr 1812/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego do 2022 r. z perspektywą do 2026 r.”

więcej

Nr 1811/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1810/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1809/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

więcej

Nr 1808/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1807/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie przekazania w formie darowizny Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o.o. w Radomiu cyfrowego mammografu Selena Dimensions

więcej

Nr 1806/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej

Nr 1805/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy i Miasta Wyszogród z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.