Uchwały zarządu

Nr 647/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 646/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 645/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym realizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na 2018 rok

więcej

Nr 644/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia X edycji Konkursu Innowator Mazowsza

więcej

Nr 643/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 642/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 1.1]

więcej

Nr 641/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 640/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 639/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji na sfinansowanie zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu”, upoważnienia do podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz do podpisywania korespondencji w tej sprawie

więcej

Nr 638/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.