Uchwały zarządu

Nr 637/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 636/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 635/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Gminę – Miasto Płock zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 634/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 633/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Kowalskiej do oddania w użytkowanie

więcej

Nr 632/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 631/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie

więcej

Nr 630/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku bonifikaty od opłat rocznych za 2018 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Warszawie przy ulicy Solec 24, 24 A i B

więcej

Nr 629/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Katarzyny Polkowskiej

więcej

Nr 628/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 1522W położonej na terenie miasta Milanówek

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.